Benino

by ARKALKI 0 Comments

Ne maltrafu la okazon !

Kadre de revivigo kaj plibonigo de la kultura kaj ligva identeco en
Afriko, konkurso nomata ‘’ kolektiva agado pri kultura kaj lingva identeco de Afriko’’ estas organizata por la publiko.


Tiucele, ĉiu partoprenanto devas produkti tekston sur unu el la jenaj temoj :
Kulturo ( la efektoj de la modeloj pri disvolviĝo) ; lingvo ( kiel la lingva politiko havas ekonomiajn konsekvencojn, kiujn malsamas laŭ la socia tavolo ) aŭ sekso( rolo/loko de virinoj en la komunumo).

  • La produktado povas esti parola aŭ skriba,
  • Elektu unu lingvo Franca, Fon aŭ Adja por via teksto,
  • La marĝeno respektinda estas de 500 ĝis 1000 vortoj.
  • Estas devigo por ĉiuj partoprenantoj mencii sian plenan adreson.

La partopreno de lernantoj de diversaj niveloj de la edukada sistemo ( baza,
meza, supera) estas forte dezirinda.
Sciu ke la projekto estas mone kaj institucie apogata de la Universidad de Sevilla( Hispanio).
La du plej bonaj rakontoj po menciataj niveloj de la edukada sistemo ricevos lernomaterialojn kaj allogan monan koverton.
Por liveri la rakontojn, bonvolu telefoni al la jenaj numeroj : 66-69-02-56 / 97-59-51-71 aŭ simple sendu PDF-n version de viajn rakontojn al ĉi tiu retpoŝta adeso ” gnancadjab@yahoo.fr “.
Por pliaj informoj, bonvolu kontakti la landan komisionon de la konkurso.


Atestime,
Bernard GNANCADJA, landa respondeculo de la konkurso.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>